• Hanebjerg Skole; Brødeskov-Uvelse-Gørløse afdeling
 • ikon
  Ulla Holm den 23-01-2015
  Lærer Lisbeth Bork har på vegne af udskolingen søgt Nodeafonden  "Det gode liv" om tilskud til udskolingens bevægebånd.
  Nordeafonden har imødekommet ansøgningen og i dag overrakt 10.000 kr. til "teenageliv i bevægelse". Pengene skal i samarbejde med elevrådet bruges til rekvisitter til bevægebåndet i udskolingen på Hanebjerg Skole.
 • ikon
  Birgitte Jensen den 19-01-2015
  Forældretilfredshedsundersøgelse 2015
   
  Til skolens forældre
   
  I perioden fra onsdag den 18. februar til fredag den 13. marts 2015 vil Hillerød Kommune gennemføre en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med kommunens folkeskoler. Det sker som opfølgning på den forældretilfredshedsundersøgelse, Hillerød Kommune gennemførte på skoleområdet i 2012. Undersøgelserne gennemføres ligesom i 2012 inden for rammerne af Kommunernes Landsforenings koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Læs mere her: www.kl.dk/btu
   
  I lyset af skolereformen har Kommunernes Landsforening, Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut revideret spørgeskemaet for brugertilfredshedsundersøgelser på skoleområdet og tilføjet nye spørgsmål til spørgeskemaet, som relaterer sig til læringsreformens nye elementer.
   
  Trods ændringerne af spørgeskemaet vil det stadig være muligt at sammenligne resultaterne af undersøgelsen med resultaterne fra forældretilfredsundersøgelsen i 2012.
   
  Den 18. februar vil der blive udsendt link til undersøgelsen på ForældreIntra, og spørgeskemaet skal udfyldes én gang pr. elev. Spørgeskemaet skal således udfyldes flere gange, hvis I har flere børn indskrevet på skolen eller på andre af kommunens folkeskoler.
   
  Forældretilfredshedsundersøgelsen er et redskab til at komme i dialog udviklingen af skolen, og vi vil derfor opfordre så mange forældre som muligt til at deltage i undersøgelsen.

  Med venlig hilsen
  Ledelsen på Hanebjerg Skole 
  Skrevet af Birgitte Jensen den 19-01-2015
 • 05-02-2015
  14:45-15:45
  G-skole/hjem-samtaler · G3A
  1
Ingen aktuelle dokumenter

Billede

Besøgstæller

158983