Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr.24.11 2016 :  585 elever
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 28-08-20: