Klasselærere

KlasseInitialerKlasselærer(e)
0BBAZAnne Charlotte Zilmer
0GGMSMette Sylvest
0UUSBSigne (Sisse) Barslev
1BBLJLine Juul
1GGPTPia Olsen Tuomenoksa
1UUDCDitte-Marie Calmar
2BBRJ/BLMRune Jørgensen / Lotte Uglehøj Mårup
2GGSM/GSI/GPTSara Ida Mogensen / Sini V Olsen / Pia Olsen Tuomenoksa
2UUSN/UARSten Nybroe / Anne-Sofie Risom
3BBSP/BMNSøren Petersen / Mette Sofie Uldall Naver
3GGJJ/GPT/GSI/GSMJakob Jellum-Abildgaard / Pia Olsen Tuomenoksa / Sini V Olsen / Sara Ida Mogensen
3UUAR/USNAnne-Sofie Risom / Sten Nybroe
4BBCV/BOLCamilla Vanessa H Havmand / Bent Ole Lorentzen
4GGDW/GBE/GJQ/GKADavid Wittenburg / Betina Gerd Schlichting / Jacqueline Tvermoes Jusjong / Katrine G Olesen
4UUAR/BCV/UKD/UJM/UCG/UMH/BLWAnne-Sofie Risom / Camilla Vanessa H Havmand / Kenneth Drudgaard Christensen / Jacob Mikkonen / Mette Fiksak Hemmingsen / Lean Wulff
5GGJQ/GAMJacqueline Tvermoes Jusjong / Anne Madsen
5UUGM/UKD/ULUKenneth Drudgaard Christensen
6G
6UUGM/UKD/ULUKenneth Drudgaard Christensen
7XBMTMette Bøgballe
7YBMLMarie Franziska Lundgren
7ZBHHHansen Hansen
8XBML/BRPMarie Franziska Lundgren / Rikke Thunberg Pedersen
8YBCH/BRPCarina B HilleBerg / Rikke Thunberg Pedersen
8ZBMT/BRPMette Bøgballe / Rikke Thunberg Pedersen
9XBCH/BNRCarina B HilleBerg / Niels Rygaard Hansen
9YBLB/BNRLisbeth Bork / Niels Rygaard Hansen
9ZBAMAnne-Marie Esther Helga Østergaard
5BABHRHelene Rømer Ehrhardt
5BBBSSSusanne R Steffensen
6BABCB/BMNChristine Baun / Mette Sofie Uldall Naver
6BBBANAne Hattel Bergelius