Generelt om Brødeskov

Lærerne arbejder i forskellige team: Klasseteam-årgangsteam-afdelingsteam og fagteam.  Det tilstræbes at lærerne og pædagogerne har deres tilknytning til et trin.
Siden 2010 har vi været optaget af at arbejde med LP-modellen, som er en metode til at afdække og arbejde med elever i problemer. Modellen bygger på den systemiske metode, hvor vi taler om en elev i problemer, og ikke om en elev med problemer. Derudover har alle lærere og pædagoger gennemført et pædagogisk kursus, som kaldes Hillerød uddannelsen. Hillerøduddannelsen.

Efter 6. klasse skal eleverne fra de tre afdelinger sammensættes til tre nye 7. klasser. Det sker i et tæt samarbejde mellem de afgivende klasselærere efter et klassedannelsesprincip, der er godkendt i skolebestyrelsen. Vi oplever det som en klar fordel for eleverne, at de efter 6. klasse bliver sat i nye klasser med deraf nye muligheder for kammeratskaber såvel socialt som fagligt. 

Udover den sociale dimension gør vi meget ud af fagligheden på skolen, hvilket kan ses på afgangskaraktererne, for vores elever. De ligger rigtig pænt - hvilket de også bør med det elev- og forældreklientel, vi har.

Her er et udpluk af afdelingens traditioner:

A-uger (anderledes uger)
Elevråd
Elevsamtaler to gange årligt
Juleafslutning i Nr. Herlev Kirke
Lejrskole
Skolefest
Kontaktforældre

Herudover har mange af klasserne deres egne traditioner.

Kontaktforældreforum

Skolens struktur placerer afdelingerne i tre lokalområder, hvor de er med til at skabe et synligt og engagerende omdrejningspunkt i både børnenes, forældrenes og lokalsamfundenes liv.  
Det er skolens ønske at en større andel af forældrene kommer tættere på skolen og udvikler et større medejerskab til Hanebjerg Skole som den lokale folkeskole.
Der afholdes derfor to dialogbåret kontaktforældremøder i indeværende skoleår 2017-18. Kontaktforældremøderne er todelte så der er plads til dialog om såvel fælles som lokale arrangementer og initiativer. Ledelsen og Skolebestyrelsen deltager i begge møder.

 

 

Brødeskov

Velkommen til Brødeskov afdeling, Hanebjerg Skole

  • En indskolingsafdeling for 0. til 3. klasse
  • En mellemtrinsafdeling for 4. til 6. klasse
  • En udskolingsafdeling for 7. til 9. klasse.

Undervisningen er modulopbygget.
Morgensang for indskolingen.
Læsebånd. - 20 min hver dag.

 

Find os

Stemningsbilleder