Stemningsbilleder Uvelse

Generelt om Uvelse

På Uvelse afdeling har vi ca. 90 elever fra børnehaveklasse til og med 6.klasse.

Vi er 8 lærere og pædagoger, som alle er tilknyttet et team, der arbejder tæt sammen om planlægningen og udførelsen af undervisningen og den understøttende undervisning.

Uvelse Afdeling har siden 1990 udviklet en anderledes skolestruktur, hvor aldersblandede klasser i indskolingen og undervisningsdifferentiering er i centrum.

Afdelingen har rullende indskrivning, hvor eleverne begynder i det kvartal, de fylder 6 år og på den måde "ruller" eleven ind i indskolingsklassen. Den rullende skolestart betyder, at differentieringen af den enkelte elev starter allerede på barnets første skoledag.

Der tages hensyn til den nye elevs særegne behov, og der etableres en særlig kontakt mellem elev, kammerater, undervisere og forældre allerede i den første tid på skolen. Undervejs følges den enkelte elev tæt og giver grundlag for et godt og trygt skolehjem-samarbejde.

Når eleverne afslutter, hvad der svarer til 6.klasse, flytter de til Brødeskov afdeling, hvor de har deres udskolingsforløb 7. - 9.klasse.

 

Kontaktforældreforum

Skolens struktur placerer afdelingerne i tre lokalområder, hvor de er med til at skabe et synligt og engagerende omdrejningspunkt i både børnenes, forældrenes og lokalsamfundenes liv.  
Det er skolens ønske at en større andel af forældrene kommer tættere på skolen og udvikler et større medejerskab til Hanebjerg Skole som den lokale folkeskole.
Der afholdes derfor to dialogbåret kontaktforældremøder i indeværende skoleår 2017-18. Kontaktforældremøderne er todelte så der er plads til dialog om såvel fælles som lokale arrangementer og initiativer. Ledelsen og Skolebestyrelsen deltager i begge møder.

 

 

Uvelse afdeling

Velkommen til Uvelse afdeling, Hanebjerg Skole

Afdelingen er karakteriseret ved:

  • en aldersintegreret indskolingsafdeling med en 0.-1. klasse og 2.-3.klasse
  • stamklasser på mellemtrinnet
  • undervisningen er modulopbygget
  • ugentlig fællessamling for alle
  • fleksibel planlægning
  • stort forældreengagement
  • tværsuger
  • forældrearrangeret sommerfest og en årlig "forældrepassedag"

 

 

Find os