Værdier

”Vi vil mennesker og fællesskab”

”Fællesskabet er et fælles anliggende”
”Vi danner for livet”
”Vi vil være fagligt ambitiøse og nysgerrige” 

Hanebjerg Skole er mere end bare en offentlig skole – Hanebjerg Skole er en fælles folkeskole bestående af fire unikke afdelinger, der er geografisk spredt i et smukt område af Hillerød Kommune.
Vi er privilegeret ved at have forskellige læringsmiljøer med dygtige, engagerede medarbejdere og aktivt deltagende forældre og elever i vores lokalsamfund. Sammen kan vi understøtte dannelsesopgaven i det fælles samspil mellem skole og hjem. Det er en kompleks og menneskelig givende opgave vi har ansvar for sammen – en opgave, der kræver en gensidig forpligtigende dialog og samarbejde, respekt for hinanden og en stærk fokus på den almene og faglige dannelse i fællesskabet og for den enkelte.